ดาวหางเฉียดโลกระยะเผาขน 3.4 ล้านกิโลเมตร

ในคืนวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 23:00 น. ดาวหางแพนสตารส์ (P/2016 BA14) จะโคจรเข้ามาเฉียดใกล้โลกที่สุด ที่ระยะห่างประมาณ 3.4 ล้านกิโลเมตร นับเป็นดาวหางที่โคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 246 ปี ช่วงที่ดาวหางดวงนี้เฉียดเข้าใกล้โลกที่สุด จะปรากฏบริเวณกลุ่มดาวหมีใหญ่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าความสว่างปรากฏแมกนิจูด 12 ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า (ความสว่างปรากฏที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้มีค่าต่ำกว่าแมกนิจูด 6) เตรียมใช้กล้องโทรทรรศน์ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติในโครงการเฝ้าระวังวัตถุจากนอกโลก ติดตามเก็บข้อมูลและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด แหล่งที่มา คัดลอกจาก ประชาชาติธุรกิจ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555

  กำหนดการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รายละเอียดกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 การวัดจินตนาการวาดภาพ กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 การประกวดโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 การประกวดสื่อภาพวาดพร้อมการบรรยายประกอบ ประเด็น การบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

ขนาดของดวงดาวเมื่อเปรียบเทียบกันจะเป็นยังไงนะ

The biggest stars in the universe มาดูกันว่าขนาดของดวงดาวแต่ละดวงนั้น จะใหญ่โตมโหฬารสักแค่ไหนกัน ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q