Category: กิจกรรมดาราศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555

  กำหนดการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รายละเอียดกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 การวัดจินตนาการวาดภาพ กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 การประกวดโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 การประกวดสื่อภาพวาดพร้อมการบรรยายประกอบ ประเด็น การบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย